RMS (Rapid Motion Scanner)

/RMS (Rapid Motion Scanner)
RMS (Rapid Motion Scanner) 2018-02-26T02:47:00+00:00

Όργανο RMS2-600. Υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας σύστημα υπερήχων απομακρυσμένης πρόσβασης για χαρτογράφηση διάβρωσης. Χρήση σε σιδηροκατασκευές όπως δεξαμενές αποθήκευσης, σωληνώσεις, δοχεία πίεσης κ.α.