ΓΕΤΕ 2018-03-09T12:31:05+00:00

Εργαστήριο Δοκιμών, Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας & Επιστήμης, Φορέας Ελέγχου, Εργολαβίες Τεχνικών Έργων Ι.Κ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 135735704000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγροτεμάχιο 613 Διαβατά ΤΚ57008

Οι Υπηρεσίες Μας

 • FN – Μετρήσεις Φερρίτη
 • HOLIDAY – Έλεγχος συνέχειας μόνωσης
 • HT – Σκληρομετρήσεις
 • MFL (Magnetic Flux Leakage)
 • MT – Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια
 • PMI (Positive Metal Identification)
 • PT – Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά
 • RFT – Έλεγχος αυλών
 • RMS (Rapid Motion Scanner)
 • RT – Ραδιογραφία
 • UT – Phased Array
 • UT- Παχυμετρήσεις με Υπερήχους
 • UT- Υπέρηχοι
 • Δυνατότητες Θερμικής Κατεργασίας
 • Έλεγχος Συρματόσχοινου
 • Μέτρηση Πάχους Στρώματος Επικάλυψης
 • Μηχανικές Δοκιμές