RT – Ραδιογραφία

/RT – Ραδιογραφία
RT – Ραδιογραφία 2018-02-26T02:47:54+00:00

Για τον έλεγχο με ακτίνες Χ χρησιμοποιούμε πέντε (5) BALTEAU x-ray μηχανές έως τα 300 kV και για ραδιογραφία με ισότοπα έντεκα πηγές Ir 192 και πέντε πηγές Se75. Είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε ραδιογραφικό έλεγχο επί τόπου και με ακτίνες-γ και με ακτίνες-Χ.

RT Ραδιογραφία