Μηχανικές Δοκιμές

/Μηχανικές Δοκιμές
Μηχανικές Δοκιμές 2018-02-26T02:55:03+00:00
Μηχανικές Δοκιμές

Για έλεγχο υλικών και συγκολλήσεων μπορούμε να εκτελέσουμε δοκιμές εφελκυσμού, κάμψης, θλίψης, κρούσης και μακρογραφικό έλεγχο. Οι έλεγχοι εφελκυσμού κάμψης και θλίψης γίνονται με δύο μηχανές 500KN και 1000ΚΝ πλήρως αυτοματοποιημένων με μέγιστο άνοιγμα 1536 mm, και για τις δοκιμές κρούσης μια μηχανή F.I.E.