Επικοινωνία

/Επικοινωνία
Επικοινωνία 2018-03-09T12:52:55+00:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγροτεμάχιο 613
Ιωνία 57 008 – Θεσσαλονίκη
Τ : (2310) 781 747
F : (2310) 783 439
E : info@gete.gr